Ocac.go.th


ผลการค้นหาจากคำว่า ""
เนื้อหาเว็บไซต์ พบ 42 รายการ
งานวิจัย ปี 2560
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์
เกี่ยวกับเรา
คำสั่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
นโยบายดูแลกำกับองค์การที่ดี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์จัดตั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุน
คู่มือกองทุน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
อุดหนุนหรือกู้ยืมเงิน
งานวิจัย ปี 2556
งานวิจัย ปี 2555
งานวิจัย ปี 2554
งานวิจัย ปี 2553
งานวิจัย ปี 2552
งานวิจัย ปี 2551
งานวิจัย ปี 2549
ลักษณะสำคัญขององค์กร
แบบฟอร์มรายงาน 9 เดือน ปี 2556
แผน HR ปี 56
ควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ปี 2556
กระบวนการสร้างคุณค่า ปี 2556
รายงานผลตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน
กฏกระทรวงฯ
การแบ่งส่วนราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ระเบียบ/กฎหมาย
สรุปสาระสำัคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สรุปผลการอบรมสัมมนา ปี 2554
หลักสูตรการอบรมสัมมนา ปี 2554
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สศร.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สศร.
ช่องทางการให้บริการ
NICE TO MEET YOU
โครงสร้างกลุ่มแผนงาน
ตราสัญลักษณ์
ทดสอบ

งานข่าว พบ 1552 รายการ
บรรยากาศการร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแสดงและร่วมชมคอนเสิร์ต London Symphony Orchestra (LSO) in Bangkok
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการของประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการของประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘
ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ มาร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักแสดง​ ร่วมชมสินค้า ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3
ดร.วิมลลักษณ์​ ชูชาติ​ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ​ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสมัย Doc Film
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสมัย Doc Film
พิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย
บรรยากาศการประชุมคณะทำงานตรวจการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และทูตานุทูต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการนวดไทยในเมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
ภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศไทยเปิดตลาดน้ำร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล
กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีเปิดงานตลาดน้ำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ เพสเชอเรีย ริอัลโต้ เวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดศาลาไทย (Thailand Pavilion) ในงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16 (16th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑
บรรยากาศการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งแคว้นบาเลนเซีย (Instituto Moderno del Arte Moderno)
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เข้าร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับผ้าไทยกับการนำไปใช้ โดยมีนักศึกษาของสถาบันฯ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า ๑๐๐ คน
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสเปน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย
ราคากลาง : การจ้างซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน(วงเงิน ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์ (วงเงิน ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศเจตจำงนงค์ ปี ๒๕๖๑
ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิก (González Martí National Museum of Ceramics and Decorative Arts)
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะเยี่ยมชมสถานที่จัดงานนิทรรศการผ้าไหม และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยจากโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018"
บรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ###บัฟ ครั้งที่3
ภาพบรรยากาศการอบรมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่3
บรรยากาศการเดินแฟชั่นโชว์ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่3
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3
ภาพบรรยากาศการร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการคัดสรรงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 กับ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่ออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่ออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ หารือกับ Mr. Fernando Benzo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬาสเปน เกี่ยวกับความร่วมมือการจัดทำข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-สเปน ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ร่วมแถลงข่าวงาน พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา
บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว)
ราคากลาง : โครงการการจ้างจัดงานตลาดน้ำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล ณ เมืองเวนิส สาธรณรัฐอิตาลี (วงเงิน ๒,๘๔๐,๕๐๐ บาท)
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าพบกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนในการทำงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือในการจัด"โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง (งานนิติการ) จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์" แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
น.ส. สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงามวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1
วธ.ชูบุรีรัมย์ต้นแบบ “ใส่ผ้าตีนแดง” เอกลักษณ์ท้องถิ่น
งาน BAF2018 เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่3
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้ลงพื้นที่ กับทีมงานและนักออกแบบ คุณเอก ทองประเสริฐ เพื่อเก็บองค์ความรู้ในโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิธีเปิดงาน "๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ" อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเสวนาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมการจัดงานวันแรก 146 ปี กระบี่เมืองศิลปะ
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงพื้นที่และติดตาม คณะศิลปินสัญจร ในการสร้างงานศิลปะร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกาะกลาง
พิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่นกระบี่
ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2018 Krabi
ศิลปินสัญจร Site Visit ณ บ้านเกาะกลาง ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่
ราคากลาง : โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๙ และ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๕๒๑,๐๐๐ บาท)
กิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย:เปิดรับสมัครสมัรบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานนิติกร)
งานแถลงข่าวการจัดงาน "๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ " ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครั้งที่ 1/2561
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การขยายเวลาการจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือขายศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งาน ๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะ
การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ "Thailand Biennale, Krabi" 2018
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างดำเนินโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมอบรางวัลให้กับกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดนิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent 4.0 #9)ครั้งที่ ๙
ภาพบรรยากาศงาน Bangkok Art Festival 2018 วันที่ 21-22 เมษายน 2561
77 สาวงามกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ โชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัย-ผ้าไทยท้องถิ่น สุดอลังการ ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ร่วมการนำเสนอผลงานออกแบบชุดผ้าไทยร่วมสมัย ของกุลสตรีทั้ง 77ท่าน
เดินทางศึกษาดูงานทางศิลปะ ณ เมืองSanta Fe
ร่วมการฟังการบรรยาย เรื่อง งามอาภรณ์ งามศิลป์ งานแผ่นกรุงรัตนโกสินทร์และมีการอบรมมารยาทไทย
งานเปิดมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ร่วมชมการแสดงเดินแบบ ”งามอาภรณ์ งามศิลป์ งามแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 77ท่าน จากทุกจังหวัดในประเทศไทย
งานมหกรรมวัฒนธรรม"ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ "
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดีและการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒
ขอเชิญใส่ชุดไทยเที่ยวงาน BAFF2018
๖ เมษายน วันจักรี
กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ Street Art @ วัดร่องขุ่น
ราคากลาง : โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยเพื่อการสวมใส่ทุกวัน Ready to Wear (วงเงิน ๒,๐๔๙,๕๐๐ บาท)
การคัดเลือกการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย”
ราคากลาง : การจ้างขนส่งผลงานศิลปะจากประเทศไทย - กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส (ไป - กลับ) โดยทางเรือ ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย - โปรตุเกส ของนายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (ระดับนานาชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินแห่งชาติ) (วงเงิน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสนุกปลุกจินตนาการ ในโครงการ “โคราช Puppet Village”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop Graffiti & Street Art
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง : การจ้างจัดทำภาพแบบจำลองผลงานศิลปะสามมิติ (3D Graphic) ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ณ กลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน ๕ ราย (วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานบริหารงานบุคคล ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ ราย (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ จำนวน ๔ ราย ณ กลุ่มอำนวยการ (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๕,๗๙๗,๘๘๘.๖๔ บาท)
ราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(วงเงิน ๑,๙๐๒,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศขยายเวลายื่นข้อเสนอราคา การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศขยายเวลายื่นข้อเสนอราคา การเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการในรูปแบบต่าง ๆ
สรุปรางวัลที่ประเทศไทยเคยได้รับจากการประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติและระดัับนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ “วิวาห์อาเซียน”
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณและงานด้านงบประมาณ ณ กลุ่มแผนงาน จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศงานเทศการศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สยามสแควร์วัน ซอย ๕
ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในราชอาณาจักร
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วม"พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เเละเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ราคากลาง : ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ราคากลาง : ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ราคากลาง : โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปี ๖๐ เดือน (วงเงิน ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
งานเทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนครั้งที่ ๓ (Chetsamian Arts Festival 2018)
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์และการเล่าเรื่องผ่านทัศนภาษาในเครื่องประดับร่วมสมัย
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ๋ 2561 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการสร้างสรรค์งานเขียนและเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ เป็นพิธีเปิดโครงการ มีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสเป
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิมรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนร่วมงานและเป็นตัวแทนกล่าวในงานเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและชุ
ขอเชิญร่วมงาน "สีสัน ลายศิลป์แผ่นดินเพชรบูรณ์"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เชิญเข้าร่วมการเสวนา “ศาสตร์ศิลปะการละครสู่การพัฒนาศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ”
ราคากลาง : จ้างขนส่ง (Shipping) โครงการนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖ (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖ (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๖๑๔,๖๖๕.๗๐ บาท)
การจัดประชุมเพื่อวางกรอบเเนวทางความร่วมมือ ในการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Krabi 2018
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกราฟิกเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๓ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน ณ จังหวัดสระแก้ว
วันพุธที่14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ณ ไร่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL international Art Workshok 2018” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้แทน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมถนนศิลปะในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและแหล่งทุน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านความละเมิดระดับดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา
มอบรางวัลการประกวดโครงการ มิตซูบิชิ อินิกิ 2017-2018
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สศร.จัดเสวนาขยายผลมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ThaiLand Biennale, Krabi 2018
“วิวาห์อาเซียน”
การเสวนาในหัวข้อ “Glimpse of the Wonderland”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การปิดซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การปิดซ่อมแซมอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2561
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Young Artists Talent 4.0 #9) ณ สหรัฐอเมริกา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (Young Artists Talent 4.0 #9) ณ สหรัฐอเมริกา
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเขียนออนไลน์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ร่วมงานเปิดตัวหนังสือและเสวนา "สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม " โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเสวนา และมีผู้เข้าร่วมงานกว่สร้อยคน สำหรับหนังสือเล่มนี้ สำนั
ราคากลาง : การจ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการสำหรับจัดแสดงนิทรรศการในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สยามสแควร์ ซอย๕ และชั้น๒ สยามสแควร์วัน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ Bangkok Art Festival : BAF ๒๐๑๘
ราคากลาง : โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๑ (วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
11ม.ค.@โคราช เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ ภาพบรรยากาสคณะหุ่นเยาวชนไทยและนานาชาติ ร่วมแสดงสาธิตการเชิดหุ่น ณ สถานศึกษา (โรงเรียนวัดสระแก้ว , โรงเรียนวัดสุทธจินดา) และศูนย์การค้า เดอะเทอร์มินอล 21 ร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้กับเด็กๆชาวโค
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดและสร้างผลงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คัน (วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมงานบรรยายพิเศษและชี้แจงโจทย์การประกวดออกแบบระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ื ๑ (รอบคัดเลือก)
ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑
รับสมัครอบรมการเขียนออนไลน์
พิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพิธีบวงสรวงการรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม
ดีไซเนอร์ไทยที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป และมีผลงานออกแบบในปี 2543 - 2561 ร่วมส่งผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในมิติทางนวัตกรรม เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ Innovative Costume of the 21st Century: The Next Generation ที่ the Museum of History ณ ก
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สยามสแควร์ ซอย ๕ และชั้น๒ สยามสแควร์วัน
เชิญร่วมงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์หอศิลป์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ราคากลาง : การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (ระดับนานาชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินแห่งชาติ) (วงเงิน ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย (วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานในโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานในโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘
ราคากลาง : แบบบัญชีราคากลางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินเชียงราย (นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๖)
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ ๒๐๑๘ Korat International Youth Puppet Festival 2018
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินเชียงราย (นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ ๖) ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.
วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวนาถนิศา สุขจิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมศิลปะร่
วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประชุมคัดเลือกเยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ รอบที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ (Young Artists Talent 4.0 ครั้งที่ 9) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เป็นประธานกรรมการในการตัดสินผลงานโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบภาพอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องเสียงอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานลิฟท์อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑
งานแถลงข่าวและพิธีเปิดนิทรรศการ “๓เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบคาแรกเตอร์สายแอนิเมชั่น วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบคาแรกเตอร์สายแอนิเมชั่น วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเมืองศิลปะ "๓ เมืองศิลป์ กระบี่ เชียงราย โคราช"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พิธีเปิดโครงการ "มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ๒๕๖๐ ปีที่ ๗"
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท)
พิธีเปิดโครงการ "มหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินี ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ๒๕๖๐ ปีที่ ๗
พิธีเปิดเทศกาลออกแบบบางกอก 2560 Bangkok Design Festival 2017 ณ ช่างชุ่ย
ราคากลาง : โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ (วงเงิน ๒๑๖,๑๔๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ (วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมให้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานแก่ศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม Artist Site Visit 1 Thailand Biennale. krabi 2018
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำศิลปินร่วมสมัยจากนานาชาติ อาทิ นอร์เวย์ ญีปุ่น เกาหลี สิงค์โปรลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
กิจกรรม Harmony Puppet Forum Youth Puppet Community Thailand
พิธีเปิดงานเทศกาล ฮิป-ฮอป นานาชาติ เค-แบทเทิล 2017 ( K-Battle International HIP-HOP Festival 2017)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างขนส่งผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างขนส่งผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:เรื่องโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennala krabi 2018
ราคากลาง : โครงการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ กิจกรรม/โครงการที่สำคัญ (วงเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต(Proxy Server) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกและภายในเครือข่ายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บภาพของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๑ (วงเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการ กลุ่ม ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ราย (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๘ ราย (วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท)
รับสมัครอาสาสมัครงานมหกรรมผ้าไหมร่วมเทิดไท้องค์ราชินี
วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “The Dark Paintings” โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ด้วยความรู้สึกอาลัยรักที่มีต่อพระผู้เสด็จสู่สว
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่องกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง:เรื่องโครงการเทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Childre Enikki Festa 2017-2018
ราคากลาง : การจ้างขนส่งผลงานในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗ (วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการการตกแต่งสถานที่อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ ๙๙ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
ราคากลาง : โครงการการจัดแสดงนิทรรศการและพิธีเปิดนิทรรศการเทิศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วงเงิน ๔๙๕,๓๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประชุมร่วมจัดเทศกาลไหมไทยที่สเปนปี 2018
(นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครร่วมงาน Thailand Biennale 2018
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือทำเนียบศิลปินรุ่นใหม่ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รุ่นที่ ๑-๘ ฯ (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๙๖๔,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย (วงเงิน ๒,๓๖๗,๔๘๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดทำหนังสือสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ในโครงการเทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย "๑๐ ศิลปินศิลปาธรฯ" (วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดทำหนังสือรวบรวมข้อมูลทำเนียบศิลปินเพลงไทยแร็พร่วมสมัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๕,๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างออกแบบสื่อสัญาลักษณ์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดพิมพ์หนังสือ"ตะวันตกสู่ตะวันออก จากเวนิสสู่ไทยแลนด์ เบียนนาเล่" (วงเงิน ๕,๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างผลิตคู่มือแนะนำ (Guideline) จังหวัดกระบี่ (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรีวงศ์”
ราคากลาง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (วงเงิน ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2018 จำนวน ๒ ราย (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๖ (วงเงิน ๒,๓๑๓,๔๓๒ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๓ ราย (วงเงิน ๑๗๘,๒๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการการอบรมศิลปะร่วมสมัย ๙ สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ราย (วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ราย (วงเงิน ๒๔๑,๒๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย (วงเงิน ๑๙๖,๘๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน ๒ ราย (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุและงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๔ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ณ กลุ่มแผนงาน จำนวน ๒ ราย (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้านมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชิญราย
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวแถลงการณ์เชียงรายเมืองศิลปะ
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล"
กิจกรรม OCAC : THAIRAP COMPETITION BIG UP UNDERGROUND ในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยาม
งานเสวนาเล่าเรื่อง "การสร้างสรรค์งานดนตรีของ พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา" ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
งานเสวนาเล่าเรื่อง "หัวข้อสไตล์สถาปัตย กับ อมตะ หลูไพบูลย์" ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
งานเสวนาเล่าเรื่อง "Art of 31st Century กับ คามิน เลิศชัยประเสริฐ" ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
งานเสวนาเล่าเรื่อง "แรงบันดาลใจในงานเขียนโดยคุณปราบดา หยุ่น ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560"
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย นำความเป็นไทยสู่สากล
บรรยายเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ณ จังหวัดคางาวะและประเทศไทย การส่งศิลปินไทยเข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Setouchi Triennale 2019
งานเสวนาเล่าเรื่อง "ศาสตร์และศิลป์ในศิลปะการแสดงของคุณสุวรรณดี จักราวรวุธ" ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ PAUSE (a reflection on disarray)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายที่จะเข้าร่วม Workshop โครงการ OCAC Thai Rap ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 นี้
พิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ศิลปาธร
ราคากลาง : โครงการจ้างเผยแพร่โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ๒๐๑๘ ในสื่อสิ่งพิมพ์นานาชาติ (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดงานโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นรางวัล"ศิลปาธร"ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสูจิบัตรเผยแพร่ประวัติแนวคิดศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร"ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๗ สาขา (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดพิมพ์หนังสือในกิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (วงเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการ"จัดทำหนังสือทำเนียบศิลปิน จังหวัดเชียงราย"ปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีร่วมสมัยโคราชออเคสต้า มิวสิค เฟสติวัล ณ จังหวัดนครราชสีมา (วงเงิน ๓๑๘,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ"เส้นทางศิลป์ ถิ่นโคราช" (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการการจ้างย้ายระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินการติดตั้งของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างดำเนินโครงการผลิตสารคดีความสำเร็จในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๔๘๔,๖๘๙ บาท)
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๑๐
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๙
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์และเอกสารของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเผยแพร่โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ๒๐๑๘ (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ (วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว "Tashkent International Tourism Fair : Tourism on the Silk Road"
ราคากลาง : จัดจ้างเหมานิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ราคากลาง : จ้างออกแบบและจัดทำอัตลักษณ์ (Visual identity)(วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : ดำเนินโครงการนำร่องกราฟิกชุมชนพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ฉบับที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ฉบับที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”
เตรียมพบกับ นิตยสาร ART SQUARE ในรูปโฉมใหม่ เร็ว ๆ นี้
พิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิธีเปิดกิจกรรม “พาน้องท่องงานศิลป์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa
ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ราคากลาง : โครงการจัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๗ (วงเงิน ๒๗๖,๑๔๖ บาท)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดงานเสวนาหัวข้อ "เกรงใจในดีไซน์" ภายใต้นิทรรศการเกรงใจในดีไซน์
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พิธีเปิดงาน “ย้อนรอยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเยี่ยมเยือนชุมชนสามแพร่ง”
ราคากลาง : โครงการจ้างดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย "๑๐ ศิลปินศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล"ศิลปาธร"ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล"ศิลปาธร"ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ ๒ ณ สยาม วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ ณ สยาม
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๘
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการถวายต้นเทียน ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ขอเชิญชมโขนกรมศิลปากร และการแสดงหน้ากากนานาขาติ
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดทำหนังสือรวบรวมผลงานโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย"ปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๑๓๓,๔๒๙ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดทำหนังสือ ๑๐๘ ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศ “กิจกรรมเล่านิทานและฝึกทำนิทานทำมือ”
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๗
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๖
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ เทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งเรียงความ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากในหลวง”
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Mobility First ASEF Cultural Mobility Initiative
ราคากลาง : โครงการจ้างเผยแพร่โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติในหนังสือพิมพ์รายวัน (วงเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท)
การประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" (วงเงิน ๓๘๖,๗๕๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตรโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"(วงเงิน ๑๒๑,๘๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ (วงเงิน ๓๑๗,๒๕๕ บาท)
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ "จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม "
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
การประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ 2560 เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
ราคากลาง :จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๗ (วงเงิน ๖๑๕,๔๓๘ บาท)
ราคากลาง :จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๖ (วงเงิน ๕๖๑,๖๖๐ บาท)
พิธีเปิดนิทรรศการ KRUNG THEP BANGKOK ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 ณ Paradiso Gallery Giardini della Biennale เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี
งานเสวนา นานาทรรศนะแห่งการวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐
พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐
บรรยากาศการนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย จากผ้าไทย ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย " ปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่การคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ (วงเงิน ๓๑๗,๒๕๕ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
Thailand Research Symposium 2017
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๕
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๔
โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต วันที่ 19 เมษายน ถึง 23 เมษายน 2560
เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี"
ราคากลาง : จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ (วงเงิน ๒๐๐,๙๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างจัดนิทรรศการ "ศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน" (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ตัวอย่างรูปภาพงานจิตรกรรมเปรูที่ถูกลักลอบจำหน่ายอย่างผิดกฎหมาย
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 1-30 เมษายน 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน โดยวิธีสอบราคา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโดยวิธีสอบราคา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโดยวิธีสอบราคา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำขอพรของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้
ผลการคัดเลือกผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560
มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียน ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต (Proxy Server) (วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ณ กลุ่มกิจการพิเศษ จำนวน ๒ ราย(วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ราย(วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการ ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓ ราย(วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศงาน BAF ครั้งที่ ๒ ณสยามประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐ หัวข้อ กว่าจะเป็น “นครคนนอก”
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย - อาเซียน(วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย - อาเซียน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงการจัดจ้างทำหนังสือ "ศิลปะการแสดงหุ่นไทยร่วมสมัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ ศูนย์หอศิลป์ จำนวน ๑๓ ราย (วงเงิน ๑,๑๘๖,๘๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานบริหารงานบุคคล ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไป ณ กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุและงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)(วงเงิน ๓๓๑,๒๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๒ จำนวน ๕ ราย (วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ ณ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑ จำนวน ๗ ราย (วงเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรนิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" (วงเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๓ ราย (วงเงิน ๑๗๘,๒๐๐ บาท)
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๓
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจัดทำ STICKER LINE ครั้งที่ ๑
ราคากลาง : โครงการการจ้างงานแถลงข่าวโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 201(วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างดำเนินการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์ โดยวิธีสอบราคา
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐
พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นที่ ๔
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด ไทยใส่สบาย
ขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย ปี ๒๕๖๐"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย ปี ๒๕๖๐"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ ๒ ณ สยาม
ราคากลาง : นิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗ การจ้างขนส่งผลงานศิลปะพร้อมบรรจุหีบห่อ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗ (วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "มายาคติ กับ การเขียนงานวรรณกรรม"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เชิญร่วมงานเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์
ราคากลาง : โครงการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์ (วงเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท)
รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้าง TOR ดำเนินงานจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์
นิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” A Journey to Homeland
ราคากลาง : การพัฒนาบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงานฯ ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การพัฒนาระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ยกเลิกดารสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายกาก
พิธีเปิดเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ Bangkok Artisan 2017
เชิญชมนิทรรศการจิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม
พิธีเปิดนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน”
บรรยากาศสำหรับการแข่งขันของชนช้างกราฟิกซี่ซั่น 2 ในชุมชนวัดนาอุดมวนาราม
ราคากลาง : พัฒนา ดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลของสำนักงานฯ (www.ocac.go.th) ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : การจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" (วงเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมนสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมนสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐอิตาลี
ราคากลาง : โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
พิธีประกาศเจตจำนง "ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" ซึ่งจะจัดแสดงผลงานสะสมของคุณเทพ จุลดุลย์ จำนวน ๒๙ ภาพ
ราคากลาง : การจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าวการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม "กลับบ้าน" (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อัดรายการคุณพระช่วย เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่2 ณ สยาม ทั้งนี้จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ทางช่อง workpoint (งานนี้จะจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิต
ภาพบรรยากาศการตัดสินผลงานศิลปะของ เยาวชนทั้ง 70 คนเพื่อคัดเลือก เยาวชนที่ผลงานโดดเด่นไปจัดแสดงผลงานและโชว์ความสามารถที่ประเทศอิตาลี ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือศิลปินร่วมสมัยภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย
ราคากลาง : ผลิตสารคดีแนะนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย (วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น "ศิลปาธร" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
สวัสดีปีใหม่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
บรรยากาศพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครร่วมสมัยแก่เยาวชน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการประกาศผลภัณฑารักษ์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการประกาศผลภัณฑารักษ์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ราคากลาง :โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (วงเงิน ๖๖๘,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลาง : โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๗,๕๓๒,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑๔ เครื่อง (วงเงิน ๒๙๒,๖๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานสะสม
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานสะสม
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๒
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย (วงเงิน ๔๙๖,๗๕๖.๓๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทดรัมปริ๊นเตอร์และหมึกปริ๊นเตอร์ (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างทำภาพชุดใหม่พร้อมกรอบรูป นิทรรศการ ๙ ทรงสถิตในดวงใจไทย นิรันดร์ (วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดจ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๘๗,๑๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนน่าเล่ ครั้งที่ ๕๗
ราคากลาง : การผลิตสารคดีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
เรื่อง ผลพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้ง ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้ง ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิธีเปิดนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ช่วงที่ 2
ราคากลาง : โครงการจ้างพิมพ์ภาพชุด "๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างซ่อมแซมประตูภายในอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัย (วงเงิน ๑๘๗,๑๐๐ บาท)
เรื่อง การเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ (The 2nd Bangkok Art Festival)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม
โครงการจัดทำหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครร่วมสมัยแก่เยาวชน
ราคากลาง : โครงการเทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ ๒ (The 2nd Bangkok Art Festival) (วงเงิน ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการผลงานสะสม (วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ลอยกระทรงแห่งสายน้ำ คุณค่า และความศรัทธา
บรรยากาศออดิชั่นรายการชนช้างกราฟิก ซีซั่น 2 ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ภาพบรรยากาศการออดิชั่นรายการชนช้างกราฟิก ชีชั่น 2 ภาคกลาง. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมและแถลงข่ าวติดตามความคืบหน้ าการรวบรวมบทกลอน บทเพลง ถ้อยคำแสดงความอาลัย เพื่อจัดทำจดหมายเหตุ
โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศิจิกายน 2559
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต “รักบ้านเกิด ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ครั้งที่ ๑
ขอเชิญประชาชนร่วมเลือกภาพจากนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
พิธีเปิดนิทรรศการ "สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการละครร่วมสมัยแก่เยาวชน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการละครร่วมสมัยแก่เยาวชน
เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ กิจกรรม/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วงเงิน ๖๕๕,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการขนส่งผลงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย(ASIAE) ณ เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (วงเงิน ๓๓๑,๗๐๐ บาท)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้ง ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ราคากลาง : จ้างพิมพ์ภาพชุด "๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างดำเนินการจัดแสดงงานนิทรรศการ "๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิอตอลอาร์ต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครภัณฑารักษ์เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศาลาไทย ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๗
ราคากลาง : โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๑๐,๖๒๙,๖๒๐ บาท)
หนังสือในโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย : บุหลันวรรณกรรม ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล
ราคากลาง : โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (วงเงิน ๑๙,๙๗๔,๓๓๒ บาท)
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ส่งภาพเหตุการณ์และคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐
เรื่อง ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอแสดงความยินดี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะเยาวชนและครูฝึกสอนจากสถาบัน The Commonwealth Society Teacher of Dance (C.S.T.D) ประเทศไทย
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย
ราคากลาง : โครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ (วงเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง : โครงการจ้างดำเนินการจัดหนังสือ"ศิลป์ร่วมสมัย Thai Trend (วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
งานเปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุดของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชื่อว่า “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย”
ราคากลาง : การอนุรักษ์ภาพผลงานศิลปะในโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในพื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน๑๐๔,๖๐๓.๒๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลป์วัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลสนามหญ้า ของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ขอบเขตการจ้าง (TOR) ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต
ราคากลาง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (วงเงิน ๑๙๓,๘๙๔.๗๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ราคากลาง : โครงการงานพิมพ์หนังสือ "จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ำเลิศ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๔ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๓๖๘,๔๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานภายใต้กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑ จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๓๖๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ณ ศูนย์หอศิลป์ จำนวน ๑๓ ราย (วงเงิน ๑,๑๘๖,๘๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๑ จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานที่ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท )
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไป ณ กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระยะที่ ๔ (วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้าของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้าของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑,๕๑๖,๗๒๘ บาท)
ราคากลาง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (วงเงิน ๔๓๓,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (วงเงิน ๒๖๕,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม” หนังสือรวมเรื่องสั้นและบทกวีของนักเขียนไทยและอินโดนีเซีย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุและงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๕ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๔๒๑,๒๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๑๗๘,๒๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)(วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานบริหารโครงการและดำเนินงานตามนโยบาย กลุ่มกิจการพิเศษ จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างขนส่งผลงานศิลปะเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งเอเชีย บังกลาเทศเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญชวนร่วมงานเปิดตัวหนังสือ บุหลันวรรณกรรม
ราคากลาง : โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ (วงเงิน ๓๒๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ กลุ่มแผนงาน จำนวน ๒ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านวิชาการกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๒ จำนวน ๓ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ ณ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ ราย (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วงเงิน ๒,๒๙๗,๖๔๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกและภายในเครือข่ายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปี ๒๕๖๐ (วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ "พรั่งพรูฤดูฝน" "เพรียกเร้าฤดูร้อน" และดาลดลฤดูหนาว(เป็นเงิน ๒,๓๑๗,๕๐๐ บาท)
รายงานประจำปี
ราคากลาง : จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๗ (วงเงิน ๑,๘๔๖,๓๑๔ บาท)
ราคากลาง : จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๖ (วงเงิน ๑,๖๘๔,๙๘๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง (วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท)
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
เรื่องผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์สร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง : โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างดำเนินการผลิตวีดิทัศน์แนะนำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแนะนำหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท)
การบรรยายเรื่องการจัดการความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านญาณ ทัศนะในงานศิลปะร่วมสมัย
พิธีเปิดนิทรรศการ “สู่สภาวะใหม่” โดย ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สื่อผสม)
ราคากลาง : การออกแบบเครื่องแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร (วงเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ แด่ราชินีของปวงชนชาวไทย
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ "มอง"
นิทรรศการอัคราภิรักษศิลปิน
งานวันวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย
นิทรรศการ สู่สภาวะใหม่ 2559 NEW STATE 2016 by Vichoke Mukdamanee
ราคากลาง : กิจกรรมเชิงวิชาการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)" (วงเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท)
นิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา
นิทรรศการแสดงผลงานจาก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมร่วม (Cross Culture Crafts)
การประกวดแกะสลัก ณ ประเทศฝรั่งเศส
นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์ สร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์ สร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินรางวัล Popular Vote โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน "วาดเส้น เล่นสี"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินรางวัล Popular Vote โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน "วาดเส้น เล่นสี"
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์สร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
งานแถลงข่าวโครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
ราคากลาง : โครงการประกวดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มหัศจรรย์ สร้างสรรค์ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๓,๖๑๑,๖๐๐ บาท)
The Embroidery Kinship through Industrialisation
ราคากลาง : โครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา (วงเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท)
บรรยากาศพิธีเปิดงาน INCUBATING CURATOR WORKSHOP
อบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์เทคนิคการนำภาพพิมพ์แกะไม้ขาว-ดำ และการทำภาพพิมพ์แกะไม้สี
ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม Workshop กิจกรรม "วาดเส้นเล่นสี"
พิธีเปิด“นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา 3/๓๓
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
ผลการวิเคราะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินประกวดภาพวาดเยาวชน "วาดเส้น เล่นสี"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินประกวดภาพวาดเยาวชน "วาดเส้น เล่นสี"
ภาพบรรยากาศการสนทนา อ่านอะไร ได้อะไร ครั้งที่ ๓
Workshop 3/๓๓
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๘๘ พรรษา 3/๓๓
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ราคากลาง : โครงการจัดพิมพ์หนังสือกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (วงเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท)
การสนทนา เรื่อง อ่านอะไร ได้อะไร ครั้งที่ ๓
ราคากลาง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การอนุรักษ์ภาพผลงานศิลปะในโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท)
เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ทูตวัฒนธรรม และมอบชุดแต่งกายผ้าไทย ให้แก่นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันแชม์โลก
เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน
การประกวดภาพวาดเยาวชนนานาชาติ International Children Pictures Biennale
Incubating Curator Workshop
พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการองค์ความรู้ ศิลปะร่วมสมัย "สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ความลงตัวของศิลปะกับความเชื่อ"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย"ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการจัดการมรดกวัฒนธรรม
พิธีเปิดนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
ราคากลาง : โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะวัฒนธรรมของศิลปินไทยสู่ประชาคมอาเซียน ( วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศงานสนทนา อ่านอะไร ได้อะไร ครั้งที่ 2 พบกับ โจอี้บอย นักร้องแร็พผู้เลื่องชื่อแห่งยุคสมัย
ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "วาดเส้น เล่นสี"
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
เชิญชมการถ่ายทอสด การสนทนา อ่านอะไร ได้อะไร ครั้งที่ ๒
เรื่อง นิศรรการโครงการประกวดภาพถ่าย Photography exhibition ใต้ร่มพระบารมี 234 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ราคากลาง : โครงการจัดจ้างพิธีมอบรางวัลและการจัดนิทรรศการการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ( วงเงิน๒๐๔,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมโครงการนิททรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกศิลปินเข้าร่วมโครงการนิททรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 255
ราคากลาง : โครงการจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ( วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการเผยแพร่เครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัยผ่านบุคคลต้นแบบ ( วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
เรื่อง แนวทางในการสนทนาเพื่อใช้ในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ
เรื่อง สนทนา "อ่านอะไร ได้อะไร"
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
เรื่อง : เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เรื่อง ส่งแบบรายงานแผนปฎิบัติกานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาน ๒๕๕๙
บรรยากาศในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ โดยท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องมิติวัฒนธรรมกับภาพลักษณ์อาหารไทยในเวทีสากลบรรยากาศในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ โดยท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องมิติวัฒนธรร
นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมนำคณะข้าราชการและลูกจ้างศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ขอเชิญชมการแสดงหนังตะลุงเปิดโรงของนายหนังอาชีพ อายุน้อยที่สุด เด็กชายสกลธ์ สุวรรณคชม หนังตะลุงเด็กในเมืองหลวง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครศิลปินเข้าร่วมโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
ราคากลาง : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในเวทีนานาชาติ (วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการตัดสินผลงานในโครงการ The Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ณ ประเทศญี่ปุ่น
ราคากลาง : จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท)
การเข้าร่วมการแข่งขัน San at g unchalari (Buds of art) ณ สาธารณรัฐอุซเบกิซสถาน
เชิญร่วมงาน ModernMom Make a Clever Market
พิธีเปิดงานส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน
งานส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน
นิทรรศการเชิญชูเกียรติ 80 ปี ศิลปินแห่งชาติ อินสนธิ์ วงค์สาม - ทวี รัชนีกร
ภาพบรรยากาศการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559 รางวัลกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559
สาวงามจาก จ. อุดรธานี คว้ามงกุฎกุลสตรีศรีรัตนโกสินตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
คำสั่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ ๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล"arcVision Prize - Woman and Architecture" ครั้งที่ ๔
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
นางสิรินชญา กันธิยะรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ราคากลาง : โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม "ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" ประจำปี ๒๕๕๙ (การจัดเสวนาวิชาการและการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหนังสือ) (วงเงิน ๒๖๖,๗๖๘ บาท)
ราคากลาง : โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม "ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" ประจำปี ๒๕๕๙ (การซื้อหนังสือและอุปกรณ์สำหรับหนังสือ) (วงเงิน ๒๖๖,๗๖๘ บาท)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๕
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการ การแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ครูศิลป์ : อาชีวศึกษา สืบสาน งานศิลป์ 5 ภาค
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วิศิษฎศิลปิน"ผู้ทรงรังสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจ
ราคากลาง :โครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยก้าวไกลสู่อาเซียน (วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเดี่ยว ของอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ณ แกลอรี่ La Artcore Brewary Annex ลอสแองเจอลิส และทัศนศึกษาดูงานกิจ
บรรยากาศในพิธีเปิด. 1 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. (เวลาสหรัฐอเมริกา) ท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และท่านสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ รองกงสุล ใหญ่ฯ ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ลอสแองเจอลิส เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะโครงการค่ายเยาวชนสร้
เชิญชมการแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๔
เชิญชมนิทรรศการ "วิศิษฏศิลปิน" ผู้ทรงรังสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจ
ราคากลาง : โครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (วงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานเรื่องการประกวดภาพถ่ายทาางวัฒนธรรม หัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
ใบสมัครการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน ๔ ราย ( วงเงิน ๓๖๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ในโครงการ/กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว ( วงเงิน ๕๔๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาหนังสือไทย ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วสมัย ( วงเงิน ๒๗๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุและงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๔ ราย ( วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๓ ราย ( วงเงิน ๑๗๘,๒๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ราย ( วงเงิน ๒๔๑,๒๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดซื้อพัสดุกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วงเงิน ๑๐๖,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการสานต่อผ้าอาเซียน เปลี่ยนภูมิปัญญาให้ร่วมสมัย (วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
พิธีเปิดThe 1st Bangkok Art Festival เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๑
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หอศิลป์ กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ในโครงการ/กิจกรรมภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ( วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ ราย ( วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ณ อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จำนวน ๕ ราย ( วงเงิน๔๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการที่กลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ จำนวน ๓ ราย ( วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมงานทัศนศิลป์และเชิดชูเกียรติศิลปิน (วงเงิน ๒๗๘,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (วงเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานราชการที่กลุ่มแผนงาน (วงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท)
โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม“สมุดบันทึกคนไทย”
เชิญเที่ยวงาน The 1st Bangkok Art Festival (BAF) เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๑
ภาพบรรยากาศ เปิดนิทรรศการโครงการ " one fire" ครั้งเดียวก็เกินพอ
นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมบันทึกเทปรายการ "คุณพระช่วย"
นิทรรศการ "One fire CLAY"
ราคากลาง:โครงการจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการบริหารจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๙ (วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการ The Silent Speaker Project
โครงการมหัศจรรย์ สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด
โครงการเยาวชนรักบ้านเกิดเพื่อแทนคุณแผ่นดิน ณ บุรีรัมย์
ราคากลาง : โครงการจัดทำหนังสือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย (วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด เพื่อแทนคุณแผ่นดิน ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ราคากลาง : โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม "สมุดบันทึกคนไทย" ประจำปี ๒๕๕๙ (งานจ้างเหมาการพิมพ์) (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ไทย-จีน "เชียงราย-เฉิงตู"
ราคากลาง : โครงการจ้างพัฒนาและดูแลบำรงรักษาฐานข้อมลูของสำนักงานฯ (www.ocac.go.th) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศ "โครงการประกวดวาดภาพพุทธประวัติ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา"
ราคากลาง : โครงการรณรงค์ด้านมารยาทและวัฒนธรรม (วงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๕ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วงเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท)
เชิญชมเทศกาลภาพยนตร์สั้นญี่ปุ่น ๒๕๕๙ (JAPANESE FILM FESTIVAL 2016)
เชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข รักษ์ วิธีถิ่น วิถีไทย ก้าวไทยสู่สากล ประจำปี 2559
บรรยากาศกิจกรรมโครงการเยาวชนรักบ้านเกิดแทนคุณแผ่นดินงานและรักบ้านเกิ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว"ตลาดวัฒนธรรม"ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข"
พิธีเปิดการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงาน เรื่อง การยุติการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กิจกรรมการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดด้วยแนวความคิดทางศิลปะร่วมสมัย
ดาวน์โหลด Ringtone “เพลง ไทยเรามาติดอันดับกันเถอะ”
เชิญร่วมงานเทศกาลบางกอกแหวกแนว (Bangkok Edge Festival)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมการปฎิบัติการขั้นสูงโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สหรัฐอเมริการ
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่างานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : Practice - led Research
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
ราคากลาง : จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ (วงเงิน ๒๓๕,๔๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศ น้องๆหนูๆที่ร่วมประดิษฐ์ของเล่นไม้ DIY เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปันสุขให้น้อง”พร้อมร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “การเดินทางของความสุข”
นายพิพัฒน์ เนี้ยวคงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักบ้านเกิด เพื่อแทนคุณแผ่นดิน ณ จังหวัดลำปาง
ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรภายใต้โครงค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
ราคากลาง : ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม "ครอบครัวหนังสือ" (นิทรรศการด้านการพิมพ์) (วงเงิน ๔๑๒,๑๐๐ บาท)
ราคากลาง : ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย กิจกรรม "ครอบครัวหนังสือ" (การอบรมเชิงปฏิบัติการ) (วงเงิน ๒๒๕,๓๐๐ บาท)
บรรยากาศพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 7 ประจำปี2559
ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ราคากลาง :โครการรณรงค์ความเป็นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมการสร้างสรรค์บทเพลง "ไทยเรามาติดอันดับกันเถอะ" (วงเงิน ๓๒๕,๐๐๐ บาท)
เชิญฟังเพลง "มรดกไทยสู่อาเซียน" โดย แอ๊ด คาราบาว
กิจกรรมการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาเกาะเกร็ดด้วยแนวความคิดทางด้านศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้นโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมส
ราคากลาง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง (วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการ “ครอบครัวหนังสือ” รุ่น ๒
บรรยากาศมอบรางวัลโครงการชนช้าง กราฟิก : Graphic Design Battle เพื่อให้น้องที่มีใจออกแบบทางด้านกราฟิกดีไซน์
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในเวที Miss Universe 2015
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ระบบสุขาภิบาลและอื่นๆโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อแท่นพิมพ์ภาพศิลปะ เทคนิคแกะไม้ (วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงการ Enikki 2015-2016
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานโครงการ Enikki 2015-2016
ภาพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
บรรยากาศ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย สู่(ไร้)สภาวะBecoming(Un)Conditioned(วิชญ มุกดามณี )โดยมีท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ทั่งนี้งานจัดถึง 29 ธันวาคม 2558 ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 2
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ศิลปะเสวนา & Artist Talk นิทรรศการ สู่ (ไร้) สภาวะ - Becoming (Un) Conditioned โดย วิชญ มุกดามณี - by Vichaya Mukdamanee
บรรยากาศในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั่งนี้ท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มาร่วมจุดเทียนถวายพระพร ณ ถนนวัฒนธรรม หน้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
บรรยากาศในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ศิลป-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน"
ราคากลาง :โครงการจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๙ (วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้าของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๙
บรรยากาศการอบรมโครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ เยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา ณ จังหวัดสงขลา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เชิญชมการแสดงดนตรีแจ๊สในงาน "Bangkok Street of JAZZ"
ราคากลาง : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : กิจกรรมตลาดนัดศิลปะ ในารจัดงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" (วงเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท)
ผลงานภาพนิ่งจากโครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ "รักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา" จ.สตูล
ราคากลาง : โครงการ BANGKOK STREET OF JAZZ (วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ต่างไม่ต่าง" (วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)
เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2558 (ช่วงเย็น ) บรรยากาศการนำเสนอผลงานสุดท้ายในการแข่งขันสำหรับอาทิตย์สุดท้ายของการแข่งขันใน โครงการชนช้างกราฟฟิกดีไซน์ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ หนึ่งในกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยงาน“JAZZ FOR KING
ภาพกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ "รักษ์บ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา" จ.สตูล
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆ (วงเงิน ๒,๓๕๒,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้า ของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑,๕๒๘,๙๐๖ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสนามหญ้าของอาคารศูนย์หอศิลป์ราชดำเนิน
เฃิญชมนิทรรศการภาพฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "เทพรัตนะ...อัจฉริยแห่งศิลป์"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ราคากลาง : จ้างขนส่งผลงานศิลปะในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๖ (ขากลับ) (วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จัดจ้างกำจัดปลวกของอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)
พิธีเปิดนิทรรศการ Bangkok Artisan 2015 เทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เชิญชมรายการ "ชนช้างกราฟิค"
เชิญร่วมกิจกรรมในเทศกาลศิลปะ และ ศิลปินกรุงเทพฯ ๒๕๕๘ (ฺBangkok Artsan 2015)
ราคากลาง :โครงการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการสอนปฏิบัติงานศิลปะร่วมสมัยในโครงการเทศกาลศิลปะและศิลปิน กรุงเทพฯ ครั้งที่๑
ราคากลาง :โครงการจ้างติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการ และขนส่งผลงานศิลปะในโครงการเทศกาลศิลปะและศิลปิน (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
เชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "สู่ (ไร้) สภาวะ" โดย วิชญ มุกดามณี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "อินิกิ" 2015-2016
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "อินิกิ" 2015-2016
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบต่างๆ บริการทำความสะอาดและจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงมาพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบ
เทศกาลละครนานาชาติตูนิสสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๔
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
บรรยากาศการออดิชั่นชนช้างกราฟิก(GRAPHIC DESiGN) กราฟิกดีไซน์โชว์ ครั้งแรกของประเทศไทย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งานแถลงข่าว Bangkok Artisan 2015 Art&Artist Fair
ราคากลาง : โครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ "เยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา" (วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง :โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด เพื่อแทนคุณแผ่นดิน (วงเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง :โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด (วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "Bangkok Artisan 2015 เทศกาลศิลปะ และ ศิลปินกรุงเทพฯ 2558"
ราคากลาง : จ้างบำรุงรักษาระบบต่างๆ บริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๔,๑๐๐,๙๐๖ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาระบบต่างๆ บริการทำความสะอาดและจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๙
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (วงเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ภาพบรรยากาศ งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๓ ปี
ภาพบรรยากาศ งานประชุมสัมมนา เรื่อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรมประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑
ราคากลาง : โครงการจ้างและเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้ กิจกรรม/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจ้างผลิตนิตยสารอาร์ตสแควร์ ฉบับที่ ๒๖-๒๙ ประจำปีงบประมาณ (วงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ราคากลาง: จัดพิมพ์งานวรรณกรรมของศิลปินแห่งชาติ (วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนนด้านหลังหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างดำเนินการจัดทำหนังสือศิลปะร่วมสมัยของไทยในประชาคมอาเซียน (วงเงิน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ (การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้เรขศิลป์) (วงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการจำนวน ๕๘ รายประจำปีงบประมาน ๒๕๕๙(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (วงเงิน ๔,๘๕๖,๔๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๒,๒๓๘,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรับสมัครศิลปินและผู้สนใจเพื่อจัดแสดงงานและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยโครงการเทศกาลศิลปะและศิลปินกรุงเทพ ครั้งที่๑
ราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินระยะที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (วงเงิน ๙,๓๗๓,๒๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรภายใต้โครงการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการให้เขียนหนังสือ
ราคากลาง : โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปี ๒๕๕๙ (วงเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
บรรยากาศในการเปิดงานนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๖
โครงการอาภรณ์ ๓ "มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ"
ราคากลาง : โครงการวิจัยการศึกษาและการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หุ่นตะวันออกและตะวันตก (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
สรุปโครงการ พ่อแม่ลูก "รู้จัก" "อ่าน" "เขียน" "ทำ" หนังสือ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเสนอโครงการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ราคากลาง : โครงการผลิตสารคดีองค์ความรู้ : OCAC Learning แหล่งเรียนรู้ศิลปะไทยร่วมสมัยรอบตัว จ้างโดยวิธีพิเศษ (วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม
การประกวดร้องเพลงประสานเสียงนานาชาติประจำปี ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๑๑ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ราคากลาง : โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง (วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (วงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : โครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (วงเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท)
บรรยากาศในการมอบเกียรติบัตรของวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์รุ่น ๔
ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๙
กำหนดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ : GEOINFOTECH 2016
ราคากลาง : การจัดจ้างผลิตสำเนาดีวีดีสารคดีชุด "ศิลปะหุ่นไทยและหุ่นไทยร่วมสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว" (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประกาศราคาจ้างผลิตสำเนาดีวีดีสารคดีชุด "ศิลปะหุ่นไทยและหุ่นไทยร่วมสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว"ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง : โครงการจัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๖ ชั้น ๗ (วงเงิน ๔,๕๖๖,๓๙๖)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการศิลปะ ๔ มุมมอง
ภาพบรรยากาศงาน Bike for mom เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ แยกสี่เสาเทเวศร์
ราคากลาง : โครงการจัดพิมพ์หนังสือศิลปะร่วมสมัยไทย (วงเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรเงินอุุดหนุน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
แบบฟอร์มวิเคราะห์อัตรากำลัง
บรรยากาศคอนเสิร์ต RUAMSMAI BIG BAND RETRO-NOVA CONCERT จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ราคากลาง : โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (วงเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ในการจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
ขอความร่วมมือดาวน์โหลดและตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.
นางสิรินชญา กันธิยะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานร่วมชมการแสดงจากศิลปินที่มาให้ความบันเทิงแก่ประชาชนภายใต้โครงการ bike for mom ปั่นเพื่อแม่
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างหรือที่จะว่าง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่างหรือที่จะว่าง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ประเภท ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Enikki 2015-2016
ราคากลาง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (วงเงิน ๘๗๕,๕๕๐ บาท)
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขายทอดตลาดสายไฟฟ้า ไม่ใช้ในราชการแล้ว ครั้งที่่ ๒
บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน
นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขายทอดตลาดสายไฟฟ้า ไม่ใช้ในราชการแล้ว
ราคากลาง : โครงการการเผยแพร่การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ (วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
บรรยากาศพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย สงกรานต์วิถีไทย ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
แบบฟอร์มการร้องเรียน
ราคากลาง : โครงการจัดเช่ายานพาหนะ ดำเนินการจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน ณ จังหวัดน่าน และ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๑๗๖,๔๐๐ บาท)
ราคากลาง : โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ดำเนินการจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน ณ จังหวัดน่านและหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๗๗๕,๑๔๕.๕๕ บาท)
ราคากลาง : โครงการดำเนินการจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน ณ จังหวัดน่าน และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
แจ้งผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ราคากลาง : โครงการดำเนินการจัดจ้างโครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สู่อาเซียน ณ จังหวัดน่าน และ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (วงเงิน ๘,๗๙๖,๕๒๐ บาท)
ราคากลาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (Storyboard) ภาคใต้ ภายใต้แนวความคิด "ค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและปะชาชนให้เข้มแข็ง"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรรมอาเซียน” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อสมาชิกวงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ ๔ โครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมลงนามถวายพระพร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
แถลงผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบและจัดทำมงกุฎกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์
"สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั้งหล้า"
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
นิทรรศการ ภาพพิมพ์ พิมพ์ภาพ โดย ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์
ภาพบรรยากาศการอบรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2558
บรรยากาศของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ของศิลปินชาวไทยและชาวเวียดนาม
พิธีเปิดนิทรรศการ สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ : 504 ปี ไทย - โปรตุเกส โดยสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (Fervently Yours : 504 Years of Luso - Thai Friendship By Somboon Hormtientong) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการวิศิษฎฺแผ่นดินสยาม
นิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ปี ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
ราคากลาง โครงการวิจัยสาธารณศิลป์เพื่อนิเวศสุนทรีย์ : กรณีศึกษาการพิมพ์ผ้าสด
ราคากลาง โครงการศึกษาวิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมดนตรีแจ๊สในประเทศไทย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมดนตรี โครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๕๓ รายการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๕๓ รายการ
ราคากลาง โครงการจัดจ้างการจัดทำองค์ความรู้ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานลวดลายผ้าไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๕๓ รายการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๕๓ รายการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2558 ณ สหรัฐอเมริกา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สหรัฐอเมริกา
ราคากลาง โครงการจัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๕๓ รายการ
ราคากลาง โครงการการผลิตสาระและข่าวสารเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเชิงรุกผ่านหนังสือพิมพ์
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลปะ
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “3 หน่วย : Layout Composition”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสิน และคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๑๗
ราคากลาง โครงการการผลิตสาระและข่าวสารเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเชิงรุกผ่านหนังสือพิมพ์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศรับสมัครศิลปินและผู้สนใจเพื่อจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี2556
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2557
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
รายงานผลการสำรวจส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสำคัญความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ราคากลาง โครงการการจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market)
ราคากลาง โครงการจ้างส่งผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ
ภาพบรรยากาศงาน Art market ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรับสมัครศิลปินและผู้สนใจเพื่อจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการการผลิตซองพลาสติกสำหรับใส่นิตยสารอาร์ตสแควร์
บรรยากาศร่วมงานแถลงข่าว ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยนำ
ราคากลาง โครงการการผลิตสาระและข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเชิงรุกผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ราคากลาง โครงการศึกษาบทบาทเชิงรุกของภัณฑารักษ์ต่อพลวัตและการสร้างสมทุนทางวัฒนธรรมแก่ศิลปะร่วมสมัยไทย
ราคากลาง โครงการรวบรวมบทความและบทวิจารณ์เกี่ยวกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ราคากลาง โครงการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ราคากลาง การจ้างดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘
งานแถลงข่าวโครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ ๔
ราคากลาง โครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ราคากลาง การจ้างทำความสะอาด (Big Cleaning) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศ " โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย) "
เมื่อวันที่รัฐมนตรี นำคณะนักแสดงละครสร้างสรรค์ค่านิยมความเป็นไทย ๑๒ ประการและนักร้องในบทเพลงปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ราคากลาง การจ้างดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (Storyboard) ภายใต้แนวความคิด “ค่านิยม 12 ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘
งานแถลงข่าวละครสร้างสรรค์ค่านิยมความเป็นไทย ๑๒ ประการ
เชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวละครสร้างสรรค์ค่านิยมความเป็นไทย 12 ประการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
รายงานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีเปิดนิทรรศการภาพสวยกวีใส ณ หอศิลป์ราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ราคากลาง โครงการการจัดทำนิตยสารอาร์ตสแควร์
หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ราคากลาง โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
"พิธีปิดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ "Harmony World Puppet Carnival ๒๐๑๔"
ราคากลาง โครงการการผลิตและเผยแพร่ละครสร้างสรรค์ค่านิยมความเป็นไทย ๑๒ ประการ
ราคากลาง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย)
ราคากลาง โครงการเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ ๒๐๑๔ "Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014"
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ2014
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระเบียบสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพบรรยากาศการอัดรายการ weeknight showโดยท่านสิรินชญา กันธิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นวิทยากรในรายการ
ราคากลาง โครงการพิธีเปิดนิทรรศการภาพสวย กวีใส และทำประชาสัมพันธ์นิทรรศการ
ราคากลาง โครงการนิทรรศการภาพสวย กวีใส
ภาพบรรยากาศ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรมได้นำคณะจัดเทศกาลหุ่นโลก เข้าพบนายกรัฐมนตรี
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ ประเภท ๙ รายการ
ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ขั้น ๖ และ ชั้น ๗
ภาพบรรยากาศการอัดรายการ คุณพระช่วย (โดยท่านสิรินชญา กันธิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นวิทยากรในรายการ)
ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง โครงการเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกและภายในเครือข่ายฯ
งานแถลงข่าวเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ"Harmony World Puppet Carnival in Bangkok Thailand 2014"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ของเชิญทุกร่วมส่งบทความเข้าประกวดภายใต้โครงการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง “ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม ” ในโอกาสงาน“ ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต
ระเบียบสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการดำเนินการสอบราาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการดำเนินการสอบราาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลาง โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแห่งเอเชีย บังคลาเทศ เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖
นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สศร ร่วมพิธีเปิดงาน ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ศิลปะหุ่นไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง
ราคากลาง โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย มนต์เสน่ห์ไทย : มรกด + พลังสร้างสรรค์
ภาพบรรยากาศงาน คอนเสิร์ตบทเพลง รักชาติร่วมสมัย ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพบรรยากาศ เสวนาทางวิชาการ "ปัยจัยความสำเร็จที่มีต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินไทย"
ราคากลาง การจัดพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญนิทรรศการ ๑ ทศวรรษ มุมมองเชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือโครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนให้เข้มแข็ง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง โครงการสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลาง การจัดพิมพ์สูจิบัตรและบัตรเชิญนิทรรศการ ๑ ทศวรรษ มุมมองเชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ศิลปินอิสระ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง
ราคากลาง โครงการการเรียบเรียงเสียงประสานและการจัดแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงรักชาติร่วมสมัย
โครงการประกวดการประพันธ์เพลง คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม
ประกาศสอบราคา 2 เรื่อง
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภาพบรรยากาศ "พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปั
โครงการ ผลิตสารคดี “ศิลปะหุ่นไทยและหุ่นไทยร่วมสมัย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายขื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ราคากลาง โครงการการถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้งานศิลปะร่วมสมัยในท้องถิ่น
ราคากลาง โครงการภารถ่ายทอดและส่งเสริมองค์ความรู้งานศิลปะร่วมสมัยในท้องถิ่น
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินโครงการผลิตสื่อรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยภายใต้กิจกรรมโครงการของสำนักงานฯ
ราคากลาง โครงการจัดจ้างทำผนังชั่วคราวสำหรับติดตั้งงานนิทรรศการศิลปกรรมระดับชาติ
ราคากลาง โครงการดำเนินการจัดงานแถลงข่าว และจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังผลงานเข้าประกวดประพันธ์เพลง รอบชิงชนะเลิศภายใต้โครงการ “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญศิลปินและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ กลยุทธ์งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
The 26th UBE Biennale International Sculpture Competition
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์
พิธีปิดโครงการศิลปะสัญจร จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เสน่ห์ศิลป์พื้นถิ่น สู่ศิลป์ร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องารประกวดภาพถ่ายค่านิยม ๑๒ ประการ : สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง
นิทรรศการ เสน่ห์ศิลป์พื้นถิ่น สู่ศิลป์ร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ“เสน่ห์ศิลป์พื้นถิ่น สู่ศิลป์ร่วมสมัย”
โครงการจัดทำกลยุทธ์งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้กรอบระยะเวลา ๓ ปี
การแสดงออเคสตรา ของโรงเรียนบ้านดงซ่อม จ.กำแพงเพชร
ราคากลาง โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์
เปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ราคากลาง โครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ปี ๒๕๕๗
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกาศผลการตัดสินการประกวดงานเขียนเรื่องดีๆที่บ้านเราปี 2557
งานมอบรางวัลโครงการ ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี57 และเปิดนิทรรศการ เล่าไทย
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2557 THE 5th YOUNG ARTISTS TALENT
แบบสำรวจความคิดเห็น กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ภาพบรรยากาศนิทรรศการ สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ้างใส่กรอบภาพผลงานในนิทรรศการภาพสวย กวีใส จำนวน ๒๑๙ ชิ้น)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในงานพิธีเปิด โครงการECO VILLAGE ภายในงานบ้านและสวนแฟร์ MID YEAR 2014
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ปี 2557
วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ปี 2557
ภาพพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินศิลปาธร ปี2557
Application DBD e-Service Department of Business Development โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวสารต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ราคากลาง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่นร่วมสมัย รางวัลศิลปินศิลปาธร ปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รูปยาตรา ภาพทัศนาจร ณ จังหวัดพังงา
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 ในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยายกาศงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัล ศิลปาธร ปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ราคากลาง การจัดพิมพ์หนังสือประกอบนิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลกประเทศไทย
ราคากลางโครงการ "พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระยะที่ 2
ราคากลาง โครงการจ้างตกแต่งภายในอาคารศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
พิธีเปิดนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2557
ราคากลาง การจ้างจัดพิมพ์สูจิบัตร และโปสเตอร์ นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องประกาศผลการคัดเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ในโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ปี 2557
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลสอบคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชี
พิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลก ครั้งแรกของประเทศไทย โดยศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าของโลก 33 ประเทศ
ราคากลาง โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงกลางถาวร อาคารหมายเลข ๒ ถนนราชดำเนินกลางฝั่งใต้
ราคากลางโครงการ "บริหารจัดการนิทรรศการ The World World Watermedia Exposition,Thailand "
ประกาศรายชื่อ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
ราคากลาง โครงการศึกษาศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ทางศิลปะ (Art Centre)
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวนิทรรศการมหกรรมสื่อสีน้ำโลก ประเทศไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลางเพลงสรรเสริญ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง รายชื่อสมาชิกวงดนตรีร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ ๓
ราคากลาง โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โครงการสร้างสรรศิลปะการแสดงร่วมสมัยไทยและอาเซียน ณ ลานวัฒนธรรมริมน้ำเจ็ดเสมียน
ราคากลาง โครงการจัดทำวารสารวรรณกรรมร่วมสมัย ปี ๒๕๕๗
ราคากลาง โครงการจัดทำนิทรรศการออกแบบไทยร่วมสมัย
ภาพบรรยากาศ " โครงการประกวดการประพันธ์เพลง คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม ณ ศูนย์การสยามพารากอน"
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยไทยและอาเซียน
โครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี2557(เล่าไทย)
บรรยากาศต่อ การแถลงข่าวโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี2557(เล่าไทย)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคา
ราคากลาง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี การประกวดประพันธ์เพลง "คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม"
"โครงการศิลปินร่วมสมัยสัญจร" กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชายฝั่งงหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ราคากลาง โครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยไทยและอาเซียน
ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายรัฐบาล)
รายงานผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2556
รายงานประจำปี 2555
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง งานปฐมนิเทศโครงการร่วมสมัย บิ๊กแบนด์สู่อาเซียน
ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมดนตรี โครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน
บรรยากาศงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารทางวัฒนธรรม
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2556
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ “โหมโรงฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒ ปี”
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ (the 5th Young Artists Talent) ณ สหรัฐอเมริกา
ราคากลางโครงการจัดหาผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี 2557
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน ๖๒ รายการ
ภาพบรรยากาศ "งานแถลงข่าววันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒ ปี ณ ท้องสนามหลวง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
บรรยากาศการซ้อมของวงร่วมสมัย big band ก่อนงาน คอนเสิร์ต Pattaya music festival
บรรยาศการนำเสนอผลงานเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนฯ ณ บ้านดำ
ราคากลาง โครงการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา
บรรยากาศการสร้างผลงานศิลปะ วันที่ ๒๐ มี.ค. ๕๗ ณ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยปี2557)บ้านดำ เชียงราย
บรรยากาศโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จัดแสดงนิทรรศการ วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
บรรยากาศโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๕๗
ภาพบรรยากาศ"โครงการทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์"
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาทีมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๕๗
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์เรื่อง การแสดงร่วมสมัยจิตตนคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์เรื่อง การแสดงร่วมสมัยตรอม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์เรื่อง การประพันธ์เพลงร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์ เรื่องการเขียนนวนิยายโดยสังเขป
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมการแสดง โครงการ ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ
ภาพกิจกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๒๘
รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ภาพบรรยากาศ โครงการเทศกาลศิลปะน่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประกาศ สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ และหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน ๖๒ รายการ
ภาพบรรยากาศ "โครงการทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์ คอนเสิร์ต คีตา ศิลปาธร"
โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของส านักงานฯ ในนิตยสารมิวสิค แอนด์ อาร์ต
โครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร)
ราคากลางโครงการ "อบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสิน และคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗
ภาพบรรยากิจกรรม "ข่วงศิลป์ร่วมสมัย" ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗
ประกาศ การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆที่บ้านเรา" ปี 2557
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว"โครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน" รุ่นที่ ๓
ราคากลางโครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
ศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ครั้งที่ ๑๑
ราคากลางโครงการจัดจ้างทำนิตยสารอาร์ตสแควร์
ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิ
ราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ราคากลางการจ้างจัดเก็บเคลื่อนย้าย ขนส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือประกอบนิทรรศการผลงานสะสมของสำนักงานฯ
การส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่าย ปี 2556
ราคากลางโครงการ “ทศวรรษศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์”
ราคากลางโครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์บนเวทีและจัดทำซีดีเพลง “พระราชาผู้ทรงธรรม”
ขอเชิญ ดาวน์โหลดเพลง "พระราชาผู้ทรงธรรม"
ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "อาเซียนสดุดีอัครศิลปิน"
บรรยากาศพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556. ณ. โรงละครแห่งชาติ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนา ดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลของสำนักงานฯ เพื่อให้บริการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) ประจำปี 2557
ภาพกิจกรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของสำนักงานฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
"ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" ขอเลื่อนงานเปิด "นิทรรศการ ๑ ทศวรรษ มุมมองเชิงสร้างสรรค์ ศิลปินร่วมสมัย ศิลปินอิสระ" ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ (เลื่อนพิธีเปิดอย่างไม่มีกำหนด สอบ
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงภายนอกและภายในเครือข่ายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2557
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ ปี 2557
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ปี 2557
ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ตารางแสดงววงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ แบบสรุปผลการประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประเภท ๖ รายการ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย (ค่ายเยาวชน) ประจำปี ๒๕๕๗
ใบสมัคร โครงการค่ายวัฒนธรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง กำหนดการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของาำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
งานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๑ ปี
ผอ.สศร. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่
ภาพบรรยากาศงาน โครงการ จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ ปี2556 ร่วมกับนิตยสาร โว้ค
ภาพบรรยากาศงาน แสดงดนตรีร่วมสมัยฟองน้ำ
ภาพบรรยากาศงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
ภาพบรรยากาศก่อนงานเปิดนิทรรศการ โดย ชวลิต เสริมปรุงสุข
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัย ละครเวทีร่วมสมัย "มายายักษ์"
ประกาศสำำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาเึครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ หนึ่งต่อหนึ่ง 1:1 Exhibition
สศร.ขอร่วมแสดวงความยินดี กับ คณะหุ่นสายเสมา "คว้า2รางวัลโลก"
ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงการพัฒนาและการคุ้มครองผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย สู่นโยบายอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอาเซียน
ภาพบรรยากาศภายในงานเปิดนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ ประเภท ๑๖ รายการ
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ "อีโคมูฟ" งานแสดงผลงานออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาพกิจกรรม "การศึกษางานนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย จาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน
ภาพกิจกรรม "การศึกษางานนักออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยของไทย จาก พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน
ภาพบรรยากาศเปิดตัวภาพยนตร์เด็กแนวเรื่องล่าสุด "ตั้งวง"
สศร.ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย/เสวนาวิชาการ และชมนิทรรศการผลงานอกกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย
ภาพกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๖
ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๖
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "ร่วมสมัยฟองน้ำ" อำนวยเพลงโดย บรูซ แกสตัน วงฟองน้ำ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการ Retropective ของชวลิต เสริมปรุงสุข
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการดำเนินการสอบถามราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าชั่วคราว อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ
งานแถลงข่าวและประกาศผลการตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙ และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๐
ขอเชิญเข้าชม Fashion Show Office Of Contemporary Art And Culture Ministry Of Culture In COLLABORATION WITH VOGUE THAILAND FIRST TIME PROUDLY PRESENT
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แบบขอผ่อนผันขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุคิโยะ-เอะ รูปหน้าตัวละครเอกจากละครคาบูกิฝีมือชะราขุ โทะชุไซ
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาโครงการอินิกกิ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการนิทรรศการ Retrospective ของนายชวลิต เสริมปรุงสุข
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าชั่วคราว อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินฯ
ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย "สารรักสื่อร้อยดวงใจ แด่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล" ปี 2556
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญชมภาพยนตร์ไทย เรื่อง ตั้งวง (Tang Wong) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทุกโรงภาพยนตร์
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเซีย ในระดับนานาชาติ
ขอเชิญชมการแสดงของวงดนตรี "ร่วมสมัยบิ๊กแบงด์" ซีซั่น ๒ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นโยบายกำกับการดูแลองค์การที่ดี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สุปผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 รอบ 6 เดือน
คำสั่ง PMQA ปี 2556
คำสั่งตัวชี้วัด ปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาผ้าม่าน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการประกวดงานเขียน เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา
แผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ภาพบรรยากาศก่อนถึงพิธีการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด"ควงกล้องท่องโลก" สัญจร ๔ ภาค
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
พิธีเปิดคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
งานพิธิเปิดนิทรรศการ Dystopia Somsak Chowtadapong
งานแถลงข่าวการประกวดงานออกแบบ ECO MOVE
นิตยสาร Art Square 12
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่าย "สารรักสื่อร้อยดวงใจ แด่แม่ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล" ประจำปี ๒๕๕๖
งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก
ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ "อีโคมูฟ" รวมพลังนักสร้างสรรค์ขยับเมืองพัฒนาชุมชนยั่งยืน
ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศร. เข้าอบรมและศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัีย (MOCA Bangkok)
คณะเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง ๑๓ คน เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูง ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ควงกล้องท่องโลก" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชั้นสูง โครงการค่ายเยาวชรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖ (The 4th Young Artists Talent) ณ สหรัฐอเมริกา
ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย” ประจำปี ๒๕๕๖ (THE 4th YOUNG ARTISTS TALENT 2013)
นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อจากเครือเนชั่นทีวี เกี่ยวกับ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และพูดถึงงานนิทรรศการศิืลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒๗
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสิน คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖ (The 4th Young Artists Talent)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับผู้สมัครเข้้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการตัดสินโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร โครงการประกวดภาพถ่าย "บันทึกฝันรักนิรันดร์ มั่นในพระคุณพ่อ" ในวันพุธที่ ๑๓ ก.พ. ๕๖ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม
คณะอุปทูต จากประเทศ เม็กซิโกให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส์
TOR และเอกสารประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก จ.ชลบุรี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพถ่าย "บันทึกฝันรักนิรันดร์ มั่นในพระคุณพ่อ" ๒๕๕๕
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผลการคัดเลือกผลงานเข้ารอบตัดสิน กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์" ปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศิลปินร่วมสมัยสัญจร ณ จ.กระบี่
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครเยาวชนนักดนตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบถคลากรทางดนตรี "ร่วมสมัีย บิ๊กแบนด์ RUAM SMAI BIG BAND SEASON 2" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
ภาพบรรยากาศ งานเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติทั่วไทย๑ทศวรรษศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประกาศรับสมัครศิลปินและผู้สนใจเพื่อสาธิตงานศิืลปะร่วมสมัยและตลาดนัดศิลปะ ในโครงการถนนศิลปะราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว เปิดตัว ๕ โครงการ ประจำปี ๒๕๕๖ ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายละเอียดและใบสมัครการประกวดงานเขียนเรื่องดีๆที่บ้านเราปี 2556
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน "เริ่องดี ๆ ที่บ้านเรา" ปี ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ ชุด
ภาพบรรยากาศ "โครงการศิลปะสัญจร จ.ชลบุรี
ภาพผลงาน Graffiti ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ถ.ราชดำเนิน เปิดจัดแสดง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือน มกราคม ๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่าย "บันทึกฝันรักนิรันดร์ มั่นในพระคุณพ่อ" ประจำปี ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การรับสมัครการส่งภาพเขียนเข้าประกวดในโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเซีย (Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2012 - 2013)
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศิลปินร่วมสมัยสัญจร ณ จังหวัดกระบี่
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขนศิลปินโชว์ Graffiti ภายใต้โครงการถนนศิลปะราชดำเนิน (Art Street @ Ratchadamnoen)
การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “จำกเส้นใยสู่ภูมิปัญญำ จำกภูมิปัญญำสู่อำภรณ์” ปี ๒๕๕๖ CONTEMPORARY FASHION CONTEST 2013
ขอเชิญร่วมงานเปืดตัวเหรียญประติมากรรมสุริยะภูมิจักรวาล ในงานมีการจัดแสดงภาพผลงานที่ยังไม่เคยจัดแสดงหรือเปิดเผยที่ใดมาก่อน มีการจัดแฟชั่นโชว์ของ Nagara for Thawan และเปิดให้จองเหรียญและจำหน่ายของที่ระลึกครบรอบ 73 ปี เป็นวันแรก ในวันที่ 7 ธันวาคม เวลา 18.00
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสรรค์สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมศิลปะสัญจรสู่สถานศึกษา ณ โรงเรียน พญาไท วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
นิตยสาร ART SQUARE 9
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2012"International Dance Festival 2012"
ภาพบยรรยากาศงาน ELLE FASHION WEEK 2012 The Contemporarist By Ocac
ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดเตรียมกลยุทธ์ งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นิตยสาร Art Square 8
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ภาพบรรยากาศงานเปิด นิทรรศการโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ครั้งที่ 3
ภาพบรรยากาศงานเปิด "นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อุปบัติ ณ โลกี" สัญจรสู่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ต "ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์" ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยากาศงานเปิด "นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อุปบัติ ณ โลกี" สัญจรสู่ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕
ภาพบรรยากาศ แฟชั่นโชว์ จาก ๑๐ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศของการประกวด "จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ ปี ๒๕๕๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2555
๑๒ เยาวชนดีเด่น เข้าร่วมอบรมความรู้ทางศิลปะชั้นสูงพร้อมศิลปินแห่งชาติ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554
ภาพบรรยากาศงานเปิด โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ๒๕๕๕
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกันยายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกรกฎคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2554
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2554
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพบรรยากาศ รอบคัดเลือกผลงานโครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย ปี ๒๕๕๕
งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี
รองนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศงาน "สานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้"
ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการงานเชิดชูเกียรติ 77 ปี
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ภาพบรรยากาศงาน "รวมน้ำใจให้เพื่อน"
ภาพบรรยากาศงาน "เดิน กิน ถิ่นนาเกลือ" ณ พัทยา ชลบุรี
ภาพบรรยากาศงานฉายภาพยนตร์ ฝนตกขึ้นฟ้า รอบสื่อมวลชน
ภาพงานพิธีเปิดนิทรรศการและมอบโล่แก่ผู้ชนะการประกวดภาพเขียนในโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกันยายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนเมษายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2554
ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง "ไฮโซ"
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ประกาศสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ำได้รับกาีรคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) และเครื่องพิมพ์เอกสาร(เลเซอร์สี)
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวและมอบรางวัลโครงการพัฒนาบทละครโทรทัศน์ และโครงการประกวดสารคดีสั้น I-Doc Project (ชุดรอยยิ้มเพื่อเมืองไทย)
ภาพบรรยากาศงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบทละครโทรทัศน์
ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ Young Interior Design
ภาพบรรยากาศงาน The 26th Asian International Art Exhibition สาธารณรัฐเกาหลี
ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาีรี
ภาพบรรยากาศงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
ภาพบรรยากาศ ผอ.สศร. เปิดงานศิลปะการแสดง
ภาพบรรยากาศงานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2554
ภาพบรรยากาศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28
ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และเครื่องพิมพ์เอกสาร (เลเซอร์สี)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ภาพงานเปิดนิทรรศการศิลปกรรมทุนรางวัล ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 10
ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ The fluence from the heritage of Siam : กาละสยาม
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงโครงการส่งเสริมผลักดันให้เมืองที่มีศักยภาพเป็นสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่
ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์
ภาพบรรยากาศ ผอ.สศร. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
บรรยากาศการนำเสนอวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ ในโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ภาคตะวันออก ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
บรรยากาศการประกวด ‘จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ (Contemporary Fashion Contest 2011)’
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
การคัดเลือกและตัดสินผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนเมษายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนเมษายน 2554
พิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัย 14 Thai Master Artists at Milan
ภาพบรรยากาศการแสดงผลงาน Paradiso di Navin ในนิทรรศการเวนิสเบียนนาเล่ ประเทศอิตาลี
โครงการเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 12 วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
นิทรรศการ แสดงผลงานเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยของ ฤดี ตันเจริญ
เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 2
โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ เบียนนาเล่ ครั้งที่ 54
สศร.ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
ผีขนุน
ทางกลับบ้าน
สงกรานต์ที่บ้านไร่
ที่ว่างระหว่างสมุทร(The Isthmus)
ดิ ไอร์แลนด์ ฟิวเนอร์รัล (The Island Funeral)
สร้างพลังชีวิต ( Building for Life :Moving AIDS into the Positive Light )
3 แพร่ง
คนภูเขา
เพลงของข้าว
ประสบการณ์ครอบครัวเรียนรู้ ควบกล้ำธรรมชาติ
ฉันอยู่นี่ เธออยู่ไหน (The Missing Piece)
(69)
ผ้าขี้เหล่ขี้ริ้ว
ยินดีที่ได้รู้จัก (Run into….)
หน้ากากแห่งความฝัน (Illusion)
ภาพยนตร์อลเวง
แหนะชอบาเออ (Miracle)
เมืองขาวเมืองดำ
พระเจ้าอโศก และสามเณรนิโครธ
๕๐๐ ปีความสัมพันธ์สยาม -โปรตุเกส ( ๕๐๐ years of Siam-Portugal )
ละครโทรทัศน์วัฒนธรรมประชาธิปไตย (Drama of democratic culture)
เขียนแผ่นดินสุวรรณภูมิ (ไทย) (Khien Phan Din Suwannabhumi (Thai) )
ประกาศผลสอบราคาซื้อระบบป้องกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาซื้อระบบป้องกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 6 เดือน
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙
การเดินทางแห่งพระพุทธศาสนาและการสืบทอดพระไตรปิฎกเถรวาท (The journey)
เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die)
พี่/น้อง/ศัตรู/เพื่อน
ทางรถไฟสายมรณะ
รักละไมล์
อริยะ
นรสิงห์ (Norasing)
ชีวิตและผลงานของของ เฟื้อ หริพิทักษ์ (Fua Haripitak ,Biography of great artist)
แต่เพียงผู้เดียว (My Only Own)
ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จ.เชียงราย
การส่งผลงานเข้าประกวดในงาน Da Dun Fine Arts Exhibition ครั้งที่ 16 เมืองไถจง ไต้หวัน
ฝันเฟื่อง
สุคติ
ภาพบรรยากาศงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
อินเดียรำลึก
สถานี ๔ ภาค
สายน้ำลูกผู้หญิง
อสรพิษ
ฝนตกขึ้นฟ้า (โลคอล คัลเลอร์ฟิล์มส)
ลุงบุญมีระลึกชาติ : Uncle Boonmee who can Recall his Past Lives (Lung Boonmee Raluek Chat)
ซามูไร อโยธยา
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3
นิรันดร์
ลมทะเลใต้
ทาม ราษีไศล
ไฮโซ
ที่รัก
เบบี้ อาราเบีย
สยามมานุสสติ
ลวง
9 มหัศจรรย์ องค์ราชัน พลังแผ่นดิน
ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ๑๐ เรื่อง
ชุมชนนิมนต์ยิ้มภาค 1-2
โครงการไทยแลนด์แอนิเมชั่น
คืนตรัสรู้
มหัศจรรย์ดินแดนหิมพานต์
พญาคันคาก
มหัศจรรย์รัตน์โกสินทร์
สามเหลี่ยมทองคำ
ของฝากจากทะเล
โอริณกับจิณนา
พี่น้องวัยใสหัวใจคุณธรรม
เกมออนไลน์โลกธรรมะเสมือนจริง
เกมผจญภัยไทยแลนด์
เกมรามเกียรติ์แอนิเมชั่น
เกมลูกอีสาน ตอนทำปลาร้า
เกมมวยไทย
เกมไทยสไปซ์
อุมมี : สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา
ปิดทองหลังพระ
บันทึกกรรม
ประกาศผลการดำเนินการสอบราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สรุปผลการจัิดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐
โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554
สยามมานุสสติ
ฅนโขน
ดาวคะนอง
ฮักนะ ‘สารคาม
รหัสลับแผ่นดินสยาม
หมอแสง
ข้าโขน
อีนาง...เอ้ย
พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 20
ประกาศสอบราคาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สศร.สนับสนุนผู้อำนวยการสร้าง/ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมการนำเสนอโครงการสร้างภาพยนตร์ (Film Pitching Project)
หนังสือแนะนำ
ความหมายของวรรณศิลป์
การประชุมสุดยอดธุรกิจบันเทิงเอเชีย ครั้งที่ 2
โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่
แถลงข่าวงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
งานประกาศผลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่19
แถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
นิทรรศการจิตตสังขาร.พิชัย นิรันต์
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 2554
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศผลรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2554 ณ บ้านดำนางแล จ.เชียงราย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 2554
นิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 7
คนสร้างหุ่น
เทศกาล คอการ์ตูน ณ กรุงเทพฯ
การจัดแสดงภาพยนตร์ผลงานนิสิตภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง (กางจอ ๑๗)
โครงการจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระและนอกกระแส ไดเรคเตอร์สกรีน
โครงการเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๑๔
งานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ครั้งที่ ๑๙
สศร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการออกแบบรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๔ : การออกแบบผลิตภัณฑ์
สศร. ร่วมยินดี ภาพยนตร์ "ที่รัก" รับรางวัล Tiger awards จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดาม
นิทรรศการ 67 ปี กมล ทัศนาญชลี
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่
มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศ ผลการคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพเขียนในโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่
สศร. เชิญเข้าร่วม Work Shop การพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ (ปี ๒๕๕๔)
สศร. ร่วมกับสถาบันละครใบ้ คนหน้าขาวเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมฯ พัฒนานักแสดงรุ่นใหม่
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการส่งภาพเขียนเข้าประกวดในโครงการมหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ครั้งที่ 10(เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2554
การฝึกอบรมพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปี 2554
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่
การประชุมการตัดสินรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2553 ครั้งที่19
Contemporary art exhibition 2010 thai-vietnam
ความร่วมมือไทย-จีน ในการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ นครเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2554
“มหากาพย์ภาพพิมพ์ไม้แกะ” ของ ประพันธ์ ศรีสุตา
นิทรรศการ “การเดินทางทั้งสอง”
เทศกาล “มหากาด” ฉลองร้อยปีกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 28 - ธันวาคม - 2553
นิทรรศการจิตรกรรมสามมิติ:จิตวิญญาณแห่งความรัก
TEST BANGKOK FASHION WEEK 2010
ทดสอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552
สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน
นิทรรศการงานชีวิตและผลงานในวาระ๑ศตวรรษชาตกาลของเฟื้อ หริพิทักษ์

เว็บบอร์ด พบ 349 รายการ
ผลการตัดสินผลการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
ผลประกวดภาพโครงการ ค่านิยม 12 ประการ
อัลบั้มเพลงฟังแล้วอิ่มใจ
เมื่อไหร่จะประกาศผลบ้านดำ 57 คะ ^^
เป็นรายการทีวีที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อไหร่จะประกาศผลเรื่องดีๆที่บ้านเราคะ
ขอเสนอ
โครงการเรื่องดีๆที่บ้านเรา
เมื่อไรจะประกาศผลประกวดงานเขียนเรื่องดๆที่บ้านเราครับ
ระหว่าง วัฒนธรรม กับ ศิลปวัฒนธรรม
755m.com คาสิโนออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ สล๊อตออนไลน์ ยอดนิยม
วิ่งมาราธอน ชลบุรี 16 ธ.ค. 2555
ส่ง...ความสุขผ่านงานศิลปะ
sunisa
ผลการประกวดเขียนเรียงความเรื่องดีๆที่บ้านเรา
เรียงความเรื่องดีๆที่บ้านเรา
E-mail ส่งผลงาน เรื่องดีที่บ้านเรา
เรียงความ "เรื่องดีๆที่บ้านเรา"
เรียงความเรื่องดีๆที่บ้านเรา ประกาศยังไม่ประกาศผใช่ไหมครับ
เรียงความเรื่องดีดีที่บ้านเรา
ผู้แข่งไทยแลนด์กอตทาร์เร้นวันที่ 17 มิถุนายน 2555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ทำเนียบศิลปิน
การประกวดเรียงความ เรื่องดีๆที่บ้านเรา
ประกาศผลคัดเลือก contemporary fashion contest 2012
มีความสงสัย
เด็กฝึกงาน
การโอน
สอบถามเกี่ยวกับทุนสนับสนุนภาพยนตร์ครับ
อะไรคือ ดนตรีร่วมสมัย ครับ
ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่: ความขัดแย้งและความลักลั่น by ธเนศ วงศ์ยานนาวา
รับโอน
การโอน
เรืองการโอน
เปิดรับบุคลากรในตำแหน่งสายแฟชั่นไม๊
สอบถามการขอทุนสนับสนุนการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
Art Sqare รับทีมงานเพิ่มไหมคะ
โครงการศิลปินรุ่นเยาว์
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 9)
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 8)
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 7)
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 6)
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 5)
บทส่งท้าย
การสนับสนุนนักศึกษา
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 4)
บทที่ 20 ความผิดหวัง
สั่งสอน
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 3)
บทสรุปงานวิจัย: เปิดอ่านอย่างไร
เมฎาร์ อุนตระกูล (อากง ตอนที่ 2)
ต้องการดูหนังสั้นเรื่อง คืนวันหนึ่งที่ถนนตะแลงแกง หาได้ที่ไหนบ้างครับ
บทที่ 19 รางวัลโนเบล
เรื่องสั้น: ความรักทำให้คนพกมือถือและเดินสยามพารากอน
เรื่องสั้น (6) - เสียง
บทที่ 18 ฟ้าหลังฝน
เรื่องสั้น(4) คนจร(จัด)
เมืองอันตราย
บทที่ 17 สิ้นท่า
บทส่งท้าย
งานสมโภชเจ้าพ่อมเหสักข์
ไปเที่ยววัด
กระท่อมน้อยในป่าคูณ
ผูกพัทธสีมา
ลอยกระทง
เที่ยวงานมหกรรมชาวนา
ทดสอบ
ทดสอบ
ของขวัญแด่วันพรุ่งนี้ (ตอนที่ ๑)
ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก "หวังใจรัก" เป็น "ของขวัญแด่วันพรุ่งนี้"
บทที่ 16 ลูกผู้ชาย
บทกวีบทหนึ่ง
ที่มาของรูปแบบ
ที่ไปของเนื้อหา
วันที่ลงจากเตียงผิดด้าน
โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ บทที่ 9 (2)
โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ บทที่ 9
บทที่ 15 มะยมน้อย
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 22 (ตอนจบ)
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 21
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 20
บทที่ 19 อำลาเพิร์ส
บทที่ 18 ความสำเร็จขั้นแรก
เรื่องสั้นเรื่องที่ ๗ ของอุนรัตน์
เรื่องสั้นเรื่องที่ ๖ ของอุนรัตน์
เรื่องสั้นเรื่องที่ ๕ ของอุนรัตน์
เรื่องสั้นเรื่องที่ ๔ ของอุนรัตน์
บทที่ 14 ตระหนักรู้
ติดตามข้อมูลข่าวสารในการขอทุนสนับสนุน
คำวิจารณ์นวนิยายของนิธิ ฉบับจัดเต็ม
บทที่ 13 ความล้มเหลวที่เกินแก้ไข
เรื่องสั้น(5) - หมาจร
เรื่องสั้น(4) - แผนขโมยของแก้มหอม
โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ บทที่ 8
อยู่ผิดที่
บุญเดือนห้า
คอมเม้นท์จากพี่วี
ออกนอกเขตสวน1: ต่างกันแค่ ห. กั้น
บทที่ 12 การยอมรับที่รอคอย
บทที่ 11 รักสามเส้า
เรื่องสั้นเรื่องที่ 3 ของอนุรัตน์
[เหนืออื่นใดในโลก] โลกแห่งความฝัน
โครงการบ่มเพาะความฝัน
[เหนืออื่นใดในโลก] สงสารหาดทรายและชายทะเล
ฝัน/กาล/มรณานต์-'จบ'
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๑๑
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๑๐
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๑๓
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๑๒
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๙
ฝัน/กาล/มรณานต์-'อดีตกาล' บทที่ ๘
ฝัน/กาล/มรณานต์-'อดีตกาล' บทที่ ๗
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๑๑
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๑๐
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๙
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ภวังค์' บทที่ ๘
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๘
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๗
บทกวี
บทที่ 10
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๖
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 17
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 16
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 15
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 14
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 13
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 12
เด็กหญิงขายขนม บทที่ 11
เปิดรับสมัคร
บุญกิริยา..วัตถุ
คำแนะนำสำหรับน้องศรัญญา
บทที่ 9
โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ บทที่ 6-7 (อีกครั้ง)
คำแนะนำสำหรับนิธิครับ
ฝัน/กาล/มรณานต์-อดีตกาล บทที่ ๖
ฝัน/กาล/มรณานต์-อดีตกาล บทที่ ๕
เหลนปลาร้า ตอนที่ 3
[เหนืออื่นใดในโลก] คือกล้าใหม่ในไพรงาม
[เหนืออื่นใดในโลก] เหนืออื่นใดในโลก
วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
กลอนของฉัน ที่ฉันอยากให้เธออ่านให้ฟัง
จริต
กายกรรม
กิตติกรรมประกาศ
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๑๐.ขายของใหม่
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๙. ทางออก
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๗. ปิดบัง
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๗. มีความลับ
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๖. บาปแรกในชีวิต
เด็กหญิงขายขนม บทที่ ๕. เล่นขายของ
บทที่ 8
บทที่7
บทที่ 6
เรื่องสั้น(3) กอสวะ
วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
วันฟ้าใหม่ เทพจันทร์
การสนับสนุนผู้เขียนบทภาพยนต์
โสเภณี : นางสวรรค์ของผู้กำหนัด
ห้ามพลาด! งาน 5
ทดสอบ
บทที่ 5
เรื่องสั้น - ส่งรายงาน
เหลนปลาร้า ตอนที่ 2
เหลนปลาร้า ตอนที่ 1
[เหนืออื่นใดในโลกนี้]
โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ บทที่ 6-7
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๗
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๖
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๕
ขอถามด่วน
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๕
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'อดีตกาล' บทที่ ๔
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'อดีตกาล' บทที่ ๓ (ส่วนที่ ๒)
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'อดีตกาล' บทที่ ๓ (ส่วนที่ ๑)
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'อดีตกาล' บทที่ ๒
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๕
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๔
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๔
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๓
เรื่องสั้น คำสั่งฆ่า
ฝัน/กาล/มรณานต์-'ฝัน' บทที่ ๒
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'อดีตกาล' บทที่ ๑
ฝัน/กาล/มรณานต์ -'ภวังค์' บทที่ ๓