ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ OCAC Feed Builder OCAC.go.thประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการของประเทศญี่ปุ่นในโครงการ Mitsubishi Asian Children Enikki Festa ๒๐๑๗ - ๒๐๑๘http://ocac2018.com/news-detail-1945.htmlWed, 06 Jun 2018 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสมัย Doc Filmhttp://ocac2018.com/news-detail-1941.htmlSun, 05 Jul 2020 06:00:00 +0000ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑http://ocac2018.com/news-detail-1931.htmlThu, 05 Dec 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่ออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑http://ocac2018.com/news-detail-1911.htmlWed, 05 Jun 2019 06:00:00 +0000ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑http://ocac2018.com/news-detail-1909.htmlSun, 05 May 2019 06:00:00 +0000ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง (งานนิติการ) จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทhttp://ocac2018.com/news-detail-1903.htmlFri, 05 Oct 2018 06:00:00 +0000วธ.ชูบุรีรัมย์ต้นแบบ “ใส่ผ้าตีนแดง” เอกลักษณ์ท้องถิ่นhttp://ocac2018.com/news-detail-1900.htmlSun, 05 Aug 2018 06:00:00 +0000ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2018 Krabi http://ocac2018.com/news-detail-1889.htmlMon, 05 Mar 2018 06:00:00 +0000สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย:เปิดรับสมัครสมัรบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานนิติกร)http://ocac2018.com/news-detail-1884.htmlFri, 05 Jan 2018 06:00:00 +0000งาน ๑๔๖ ปี กระบี่เมืองศิลปะhttp://ocac2018.com/news-detail-1879.htmlFri, 05 Jan 2018 06:00:00 +0000