Ocac.go.th


ความหมายของตราสัญลักษณ์
 •   ความหมายของตราสัญลักษณ์ สศร.

   

   

   

   

  ๑. รูปร่างอิสระ พัฒนามาจากภาพ ดวงตา มือ และส่วนหนึ่งของอักษรย่อ ส ศ และ ร
  ๒. ดวงตา สื่อความหมายถึง การจับจ้อง มองดูศิลปกรรมไทยร่วมสมัย
  ๓. มือ สื่อความหมายถึง การส่งเสริมให้ศิลปะรับใช้ประชาชน
  ๔. อักษรย่อ ส ศ และ ร ย่อมาจาก ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ๕. รูปตราสัญลักษณ์ ใช้สีทอง หมายถึง ความมีคุณธรรมและมีคุณค่าสูงสุด
  ๖. อักษรข้อความชื่อสำนักงาน ใช้สีแดง หมายถึง ความเป็นชาติไทย และ ความเจริญรุ่งเรือง

   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ